Bài giảng

asp.net core

Bài giảng Hướng dẫn tự học lập trình ASP.NET Core

ASP.NET Core là một framework dành cho phát triển ứng dụng web mới nhất của Microsoft. Đây cũng là công nghệ Microsoft đầu tư phát triển nhiều nhất trong thời gian qua. Trong thời gian qua, nhu cầu học và làm việc...

Bài giảng Hướng dẫn tự học Design Pattern trong C#

Design Pattern hay Mẫu thiết kế là một chủ đề rất quan trọng đối với lập trình viên. Bạn rất khó phát triển sự nghiệp lập trình viên nếu không biết/không hiểu/không vận dụng được các mẫu thiết kế trong giải pháp của mình.
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán C#

Bài giảng Hướng dẫn tự học cấu trúc dữ liệu và giải thuật với C#

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là khối kiến thức đặc biệt quan trọng đối với lập trình viên, bất kể làm việc với ngôn ngữ lập trình nào (C/C++,...
Tự học lập trình ado.net và entity framework

Bài giảng Hướng dẫn tự học lập trình ADO.NET và Entity Framework

Bắt đầu học ngay - hoàn toàn miễn phí ADO.NET và Entity Framework là các công nghệ giúp ứng dụng .NET giao tiếp với cơ sở dữ liệu - thành...

Bài giảng Hướng dẫn tự học lập trình C# toàn tập

Bài giảng có một số nội dung chỉ dành cho thành viên đăng ký tham gia lớp học. Nếu bạn bị redirect vào đây khi click vào đường link của bài học nghĩa là bạn chưa có quyền truy cập nội dung đó. Nếu trong mục...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Bài giảng Hướng dẫn tự học lập trình socket (mạng) với C#

Bài giảng có một số nội dung chỉ dành cho thành viên đăng ký tham gia lớp học. Nếu bạn bị redirect vào đây khi click vào đường link của bài học nghĩa là bạn chưa có quyền truy cập bài học đó. Nếu trong mục...

Bài học