Blog

Mô hình hoạt động của Blazor Server

Blazor là loại công nghệ cho phép phát triển web client UI hoàn toàn với .NET và C#. Blazor hiện đang có hai mô hình: Blazor Server và Blazor WebAssembly. Blazor Server đã được phát hành chính thức cùng với Asp.net Core 3.0. Blazor WebAssembly đang ở...

Blazor – client web app với C# (và không JavaScript)

Trước hết cần khẳng định luôn với bạn đây là viết client web app bằng C# thực sự, không dùng JavaScript, cũng không phải là dùng một transpiler (công cụ dịch mã C# thành mã JavaScript) như trước kia. Blazor giúp bạn tạo ra ứng dụng .NET...
c# best practice

Hạn chế sử dụng boxing/unboxing – C# best practices

Khi làm việc với C#, bạn hẳn đã thường xuyên gặp các phương thức yêu cầu kiểu của dữ liệu đầu vào là object (hoặc System.Object). Ví dụ, các phương thức như string.Format (định dạng chuỗi ký tự), Console.Write/WriteLine (in kết quả ra console), v.v.. Bạn cũng...
c# best practice

String.Format và string interpolation – C# best practices

Nhu cầu định dạng và sử dụng chuỗi ký tự phát sinh từ những bài học lập trình đầu tiên, dù học ngôn ngữ nào cũng vậy. C# hỗ trợ cách định dạng chuỗi với phương thức Format của lớp string. Từ C# 6.0 xuất hiện cách...
c# best practice

Biến cục bộ: var hay không var – C# best practices

Trong C#, biến cục bộ (local variable) là các biến được khai báo và sử dụng trong phạm vi một phương thức. Trong cách khai báo truyền thống bạn chỉ định tên kiểu, tên biến và (optional) gán/khởi tạo giá trị cho biến. C#...
c# best practice

Biến chỉ đọc (readonly) và hằng (const) – C# best practices

Khi học lập trình C# bạn hẳn đã nhận ra trong C# bạn có thể khai báo hai loại hằng (constant): một loại dùng từ khóa const, một loại dùng từ khóa readonly (mà nhiều tài liệu thường gọi là biến chỉ đọc). Mặc dù cùng để...
Feature Microsoft technologies

.NET 5 – tương lai của các công nghệ .NET –...

.NET 5 sắp tới sẽ là nền tảng hợp nhất để xây dựng các ứng dụng chạy trên tất cả các nền tảng (như Windows, Linux) và các thiết bị (như IoT, Mobile). Nếu bạn là nhà phát triển ứng dụng .NET hiện đang hỗ trợ các...
Bộ nguyên lý SOLID

Bộ nguyên lý SOLID – lập trình viên tương lai cần...

Bộ nguyên lý SOLID có vai trò rất quan trọng khi phát triển ứng dụng và được sử dụng phổ biến trong thiết kế và lập trình hướng đối tượng. Khi sử dụng hợp lý, bộ nguyên lý SOLID giúp phần mềm dễ bảo trì, dễ mở...
Giải pháp windows forms giả MVVM

Kết nối cơ sở dữ liệu sử dụng Entity Framework trong...

Entity framework là một ORM (Object - Relational Mapper) được sử dụng phổ biến hàng đầu khi phát triển ứng dụng .NET. Entity Framework giúp làm việc với cơ sở dữ liệu trong winform một cách tiện lợi mà không cần quan tâm đến ngôn ngữ SQL....
Giải pháp windows forms giả MVVM

Sử dụng data binding – Series Giải pháp winforms (5)

Data binding là một công cụ rất mạnh của winform nhưng thường không được các bạn chú ý tới khi làm project. Thay vào đó, các bạn thường dùng cách thủ công để gán dữ liệu và đọc dữ liệu từ điều khiển. Kết quả là số...

Bài mới