Feature Microsoft technologies

.NET 5 – tương lai của các công nghệ .NET – có gì mới?

.NET 5 sắp tới sẽ là nền tảng hợp nhất để xây dựng các ứng dụng chạy trên tất cả các nền tảng (như Windows, Linux) và các thiết bị (như IoT, Mobile). Nếu...
Bộ nguyên lý SOLID

Bộ nguyên lý SOLID – lập trình viên tương lai cần biết

Bộ nguyên lý SOLID có vai trò rất quan trọng khi phát triển ứng dụng và được sử dụng phổ biến trong thiết kế và lập trình hướng đối tượng. Khi sử dụng hợp...
Giải pháp windows forms giả MVVM

Kết nối cơ sở dữ liệu sử dụng Entity Framework trong winform – Series...

Entity framework là một ORM (Object - Relational Mapper) được sử dụng phổ biến hàng đầu khi phát triển ứng dụng .NET. Entity Framework giúp làm việc với cơ sở dữ liệu trong winform...
Giải pháp windows forms giả MVVM

Sử dụng data binding – Series Giải pháp winforms (5)

Data binding là một công cụ rất mạnh của winform nhưng thường không được các bạn chú ý tới khi làm project. Thay vào đó, các bạn thường dùng cách thủ công để gán...
Giải pháp windows forms giả MVVM

Sử dụng thư viện control DevExpress cho winform – Series Giải pháp winforms (4)

DevExpress cho winform là một thư viện chứa các điều khiển (control) thay thế cho các điều khiển nguyên bản của Windows Forms. DevExpress được sử dụng rất phổ biến để tạo ra các...