Trang chủ Chủ đề ASP.NET Core

Chủ đề: ASP.NET Core

asp.net core

Sử dụng tag helper xây dựng sẵn của ASP.NET Core

Tag helper là một tính năng mới trong ASP.NET Core cho phép tùy chỉnh HTML sinh ra từ mã Razor. Bạn đã học nguyên lý chung về Tag helper cũng như cách xây dựng...
asp.net core

Kiến trúc ứng dụng web trong ASP.NET Core

Để phát triển một ứng dụng ASP.NET Core bạn không chỉ cần hiểu cách làm việc của bản thân framework, bạn còn phải biết cách tổ chức code để ứng dụng bạn viết ra...
asp.net core

Thẩm định dữ liệu (model validation) trong ASP.NET Core

Thẩm định dữ liệu (data validation) là việc kiểm tra dữ liệu trước khi xử lý nhằm đảm bảo dữ liệu đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Đây là một chủ đề rất quan...
asp.net core

Tag Helper trong ASP.NET Core

Tag helper trong Asp.net Core là loại thẻ (tag) đặc biệt do người dùng tạo ra và được cơ chế Razor xử lý nhằm sinh ra HTML/CSS/JavaScript tương ứng. Asp.net Core tạo sẵn rất...
asp.net core

Partial Page trong ASP.NET Core

Partial Page, tạm dịch là trang riêng phần hoặc trang cục bộ, là loại trang Razor đặc biệt có thể được "nhúng" vào một trang khác. Hãy tưởng tượng một giao diện web thông...
asp.net core

View component trong ASP.NET Core

View component là cơ chế tái sử dụng trong Razor Pages (cùng với Partial Pages). View component hướng tới xây dựng các thành phần tương đối độc lập, phức tạp với các logic xử...
asp.net core

Sử dụng LibMan – công cụ hỗ trợ tải thư viện

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách cấu hình và sử dụng LibMan - công cụ hỗ trợ làm việc với ASP.NET Core của Visual Studio để tải thư viện css/js cho...
asp.net core

Cấu trúc dự án, cấu hình ứng dụng, middleware trong ASP.NET Core

Cấu trúc dự án là cách thức bố trí và ý nghĩa của từng thành phần của dự án (project) ASP.NET Core. Cấu trúc dự án có liên quan mật thiết đến cách thức...
asp.net core

Cách hoạt động của ứng dụng ASP.NET Core

Ứng dụng ASP.NET Core có cách thức hoạt động khác biệt với ứng dụng ASP.NET truyền thống cũng nhưng các loại ứng dụng web xây dựng trên các nền tảng khác. Sự khác biệt...
asp.net core

Cài đặt, tạo dự án, dịch và chạy ứng dụng ASP.NET Core

Ứng dụng ASP.NET Core có thể được phát triển (và hoạt động) trên cả Windows, Linux và macOS. Để thực thi ứng dụng, bạn cần cài đặt .NET Core runtime; Để phát triển ứng...

Bài mới