Trang chủ Chủ đề C# Console lib

Chủ đề: C# Console lib

Feature MVC console library

Console MVC Library cho .NET (4): ví dụ minh họa

Trong hai bài trước của loạt bài này, chúng ta đã xây dựng xong một bộ thư viện lớp. Bộ thư viện này giúp dễ dàng áp dụng mô hình MVC cho ứng dụng...
Feature MVC console library

Console MVC Library cho .NET (3): xuất nhập, view, controller

Trong bài này chúng ta sẽ xây dựng các class quan trọng hỗ trợ làm việc với giao diện console. Chúng ta cũng sẽ xây dựng các class cơ sở chính cho MVC. Các...
Feature MVC console library

Console MVC Library cho .NET (2): truy vấn, router

Trong phần 1 của loạt bài này chúng ta đã nói tới một số ưu thế của ứng dụng console, các vấn đề của lập trình enterprise (áp dụng chung cho các loại ứng...
Feature MVC console library

Console MVC Library cho .NET (1): giới thiệu chung

Đây là loạt bài hướng dẫn cách xây dựng một MVC framework đơn giản nhưng hữu ích cho ứng dụng console. Mô hình MVC đã quá quen thuộc với người học và làm về...

Bài mới