Trang chủ Chủ đề Giơi thiệu .NET

Chủ đề: Giơi thiệu .NET

Feature Microsoft technologies

Phân biệt .NET Core, .NET Framework, .NET Standard

.NET Core ra đời từ 2016 và đến nay đã ra phiên bản 3. Hiện nay .NET Core cũng giành được sự ưu tiên so với .NET Framework – một nền tảng truyền thống...
Feature Microsoft technologies

.NET 5 – tương lai của các công nghệ .NET – có gì mới?

.NET 5 sắp tới sẽ là nền tảng hợp nhất để xây dựng các ứng dụng chạy trên tất cả các nền tảng (như Windows, Linux) và các thiết bị (như IoT, Mobile). Nếu...
Feature Microsoft technologies

Các công nghệ .NET thông dụng: Winforms, WPF, ASP.NET, ASP.NET Core, ADO.NET

Windows Forms, WPF, ASP.NET (MVC và Web API), ASP.NET Core, ADO.NET là những framework trên .NET thông dụng nhất hiện nay cả về nhu cầu tuyển dụng và đào tạo. Thông thường, nắm bắt...
Feature Microsoft technologies

Các nền tảng .NET: .NET framework, .NET core, Xamarin

Công nghệ .NET (đọc là dot NET) là tên gọi chung của một loạt công nghệ phát triển ứng dụng của Microsoft hiện đang được sử dụng vô cùng rộng rãi trên thế giới...

Bài mới