Trang chủ Chủ đề Razor Pages

Chủ đề: Razor Pages

asp.net core

Thực hành (2) CRUD trong Razor Pages (+video)

CRUD - Create, Retrieve, Update, Delete - là nhóm chức năng cơ bản nhất của các ứng dụng quản lý (Line-of-Business, LOB). Trong Razor Pages, bạn rất dễ dàng thực hiện nhóm chức năng...
asp.net core

Model binding cơ bản trong Razor Pages

Model binding là một loại kỹ thuật đặc trưng và rất quan trọng trong Razor Pages giúp bạn dễ dàng làm việc với dữ liệu người dùng cung cấp qua truy vấn. Nhờ Model...
asp.net core

Xử lý form control trong Razor Pages

Khi làm việc với form bạn sẽ thường xuyên phải xử lý các điều khiển như checkbox, radio button, file upload, danh sách select. Các điều khiển này đòi hỏi những kỹ thuật riêng...
asp.net core

HTML Form trong Razor Pages – xử lý truy vấn POST

Trong các ứng dụng web, form được sử dụng để thu thập dữ liệu (từ người dùng) và gửi trở lại server (để xử lý). Tạo và xử lý form cũng là yêu cầu...
asp.net core

Query string, route data, route template – xử lý truy vấn GET

Đọc dữ liệu người dùng là một yêu cầu bắt buộc của mọi ứng dụng web. Người dùng có hai cơ chế cơ bản để gửi dữ liệu cho server: qua Url hoặc qua...
asp.net core

Handler và Action Results trong Razor Pages

Khi mới bắt đầu tiếp xúc với web nhiều bạn gặp khó khăn khi thực hiện những việc tưởng chừng như đơn giản: viết code để phản ứng phù hợp với (nhiều) yêu cầu...
asp.net core

Routing trong Razor Pages – ánh xạ URL sang page

Routing là một khái niệm rất quan trọng trong các web framework nói chung. Routing có nhiệm vụ ánh xạ (map) truy vấn của người dùng (dưới dạng URL - Uniform Resource Locator) sang...
asp.net core

Thực hành (1) Xây dựng ứng dụng quản lý sách (+video)

Qua loạt bài học Razor Pages từ đầu đến giờ bạn đã nắm được rất nhiều kiến thức mới. Giờ là lúc chúng ta vận dụng tổng hợp để giải quyết một bài toán...
asp.net core

Model class trong Razor Pages

Model class là loại class đặc biệt có nhiệm vụ cung cấp dữ liệu và khả năng xử lý cho trang trong Razor Pages. Model class cùng với cú pháp Razor tạo ra sức...
asp.net core

Các cấu trúc điều khiển của Razor, directive, ViewImports

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách diễn đạt các cấu trúc điều khiển của C# (như cấu trúc điều kiện, lặp, v.v.) theo cú pháp Razor. Chúng ta cũng sẽ tiếp...

Bài mới