Trang chủ Chủ đề UDP Socket

Chủ đề: UDP Socket

Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Hỗ trợ lập trình socket: UdpClient, TcpClient, TcpListener, BitConverter, Encoding

Trong bài học này chúng ta sẽ xem xét một số lớp của C# hỗ trợ lập trình socket (UdpClient, TcpClient, TcpListener, BitConverter, Encoding). Các lớp này giúp đơn giản hóa lập trình socket...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Giao thức Udp, cấu trúc header, truyền dữ liệu

UDP (User Datagram Protocol) là một trong hai giao thức của tầng giao vận trong bộ giao thức TCP/IP. Giao thức UDP được thiết kế bởi David P. Reed và hiện nay được định nghĩa trong...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Kỹ thuật lập trình Udp socket

Trong bài học này chúng ta sẽ phân tích chi tiết kỹ thuật lập trình Udp socket trong .NET framework, bao gồm cách khởi tạo, cách gửi nhận dữ liệu, cách đóng socket. Tất...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Thực hành: Lập trình socket Udp cơ bản

Như phân tích ở chương trước, .NET framework hỗ trợ lập trình socket bằng cách tạo ra một wrapper xung quanh bộ Socket API của hệ thống, đồng thời cung cấp nhiều công cụ...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Khái niệm socket, Winsock, lập trình socket

Trong bài học này chúng ta sẽ xem xét vấn đề trung tâm của lập trình mạng: socket. Trong các bài học trước chúng ta đã xem xét chi tiết các vấn đề của...

Bài mới