Trang chủ Chủ đề Windows Forms

Chủ đề: Windows Forms

Giải pháp windows forms giả MVVM

Kết nối cơ sở dữ liệu sử dụng Entity Framework trong winform – Series...

Entity framework là một ORM (Object - Relational Mapper) được sử dụng phổ biến hàng đầu khi phát triển ứng dụng .NET. Entity Framework giúp làm việc với cơ sở dữ liệu trong winform...
Giải pháp windows forms giả MVVM

Sử dụng data binding – Series Giải pháp winforms (5)

Data binding là một công cụ rất mạnh của winform nhưng thường không được các bạn chú ý tới khi làm project. Thay vào đó, các bạn thường dùng cách thủ công để gán...
Giải pháp windows forms giả MVVM

Sử dụng thư viện control DevExpress cho winform – Series Giải pháp winforms (4)

DevExpress cho winform là một thư viện chứa các điều khiển (control) thay thế cho các điều khiển nguyên bản của Windows Forms. DevExpress được sử dụng rất phổ biến để tạo ra các...
Giải pháp windows forms giả MVVM

Phân chia module với Interface và Unity DI – Series Giải pháp winforms (3)

Trong phần 2 - Thiết kế giao diện winform - bạn đã thực hiện chia project ra các thành phần. Tuy nhiên, các thành phần này đang phụ thuộc chặt (tight coupling) với nhau....
Giải pháp windows forms giả MVVM

Thiết kế giao diện cho winforms – Series Giải pháp winforms (2)

Thiết kế giao diện chắc chắn là phần hấp dẫn nhất đối với các bạn mới bắt đầu làm việc với winform, đặc biệt các bạn mới chuyển từ console sang. Tuy vậy, không...
Giải pháp windows forms giả MVVM

Lỗi thường gặp trong lập trình winform – Series Giải pháp winforms (1)

Lập trình winform được nhiều bạn lựa chọn học để làm thực tập/đồ án vì sự đơn giản, dễ học, dễ thực hiện. Tuy nhiên, có lẽ cũng vì sự đơn giản này khiến...

Bài mới