Trang chủ Lập trình TCP

Lập trình TCP

Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Kỹ thuật lập trình Tcp socket với C#

Trong bài học này chúng ta sẽ phân tích chi tiết cách thức lập trình Tcp socket trong C#. Các phân tích này dựa trên code của bài thực hành lập trình...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Giao thức Tcp: đóng mở kết nối, truyền dữ liệu

Trong bài học này chúng ta sẽ xem xét chi tiết hơn về giao thức Tcp để có thể hiểu rõ về cách thức lập trình với Tcp socket, bao gồm cấu...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Thực hành: Lập trình socket Tcp cơ bản

Tương tự như đối với socket Udp, chúng ta cũng bắt đầu tiếp xúc với socket Tcp thông qua thực hiện một bài thực hành. Bài thực hành này cũng có chung...