Trang chủ Lập trình UDP

Lập trình UDP

Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Giao thức Udp, cấu trúc header, truyền dữ liệu

UDP (User Datagram Protocol) là một trong hai giao thức của tầng giao vận trong bộ giao thức TCP/IP. Giao thức UDP được thiết kế bởi David P. Reed và hiện nay được định...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Kỹ thuật lập trình Udp socket

Trong bài học này chúng ta sẽ phân tích chi tiết kỹ thuật lập trình Udp socket trong .NET framework, bao gồm cách khởi tạo, cách gửi nhận dữ liệu, cách đóng...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Thực hành: Lập trình socket Udp cơ bản

Như phân tích ở chương trước, .NET framework hỗ trợ lập trình socket bằng cách tạo ra một wrapper xung quanh bộ Socket API của hệ thống, đồng thời cung cấp nhiều...