Hướng dẫn

Hướng dẫn tự học lập trình Kotlin - tự học ict

Hướng dẫn tự học ngôn ngữ lập trình Kotlin

Kotlin là một ngôn ngữ lập trình tương đối "trẻ" nhưng đã được Google lựa chọn làm ngôn ngữ chính thức cho phát triển ứng dụng Android. Nhiều công ty lớn cũng chấp nhận Kotlin. Ngôn ngữ lập trình Kotlin cũng mở rộng phạm vi hoạt động...
Tự học lập trình PHP - Tự học ICT

Hướng dẫn tự học lập trình PHP

PHP là tên gọi ngôn ngữ lập trình dạng kịch bản (ngôn ngữ script) chuyên dùng để viết thành phần server cho ứng dụng webđược phát triển bởi Rasmus Lerdorf từ năm 1994. Trên Internet hiện nay, số lượng website viết bằng PHP chiếm số lượng áp...
Python programming language

Hướng dẫn tự học lập trình Python

Python hiện là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới. Python đặc biệt phổ biến trong cộng đồng nghiên cứu. Tuy vậy Python không bị giới hạn trong nghiên cứu mà còn là một ngôn ngữ lập trình đa mục đích sử...
asp.net core

Hướng dẫn tự học lập trình ASP.NET Core toàn tập

ASP.NET Core là một framework dành cho phát triển ứng dụng web mới nhất của Microsoft. Đây cũng là công nghệ Microsoft đầu tư phát triển nhiều nhất trong thời gian qua. Trong thời gian qua, nhu cầu học và làm việc...

Hướng dẫn tự học Design Pattern trong C#

Design Pattern hay Mẫu thiết kế là một chủ đề rất quan trọng đối với lập trình viên. Bạn rất khó phát triển sự nghiệp lập trình viên nếu không biết/không hiểu/không vận dụng được các mẫu thiết kế trong giải pháp của mình.
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán C#

Hướng dẫn tự học cấu trúc dữ liệu và giải thuật...

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là khối kiến thức đặc biệt quan trọng đối với lập trình viên, bất kể làm việc với ngôn ngữ lập trình nào (C/C++, C#, Java, Python, ...). Không...
Tự học lập trình ado.net và entity framework

Hướng dẫn tự học lập trình ADO.NET và Entity Framework

ADO.NET và Entity Framework là các công nghệ giúp ứng dụng .NET giao tiếp với cơ sở dữ liệu - thành phần gần như bắt buộc của bất kỳ ứng dụng nào. Trên thực tế, lập trình cơ sở dữ liệu (sử...

Hướng dẫn tự học lập trình C# toàn tập

C# là một ngôn ngữ lập trình được xây dựng riêng cho .NET Framework - nền tảng phát triển ứng dụng chủ đạo hiện nay của Microsoft. Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng và đào tạo nhân lực lập trình viên .NET...
Feature Tự học lập trình Tcp/Ip socket

Hướng dẫn tự học lập trình socket (mạng) với C#

Lập trình mạng (hay còn gọi là lập trình socket) là nền tảng về kỹ thuật để phát triển các ứng dụng hoạt động trên mạng (LAN hoặc Internet). Dĩ nhiên, bạn có thể lập trình ứng dụng mạng (như ứng dụng...

Bài mới