Quy định sử dụng

Dịch vụ

 1. Tự học ICT (https://tuhocict.com) là website cá nhân cung cấp dịch vụ nội dung về các chủ đề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
 2. Tự học ICT cũng cung cấp cho người dùng khả năng đăng tải nội dung của riêng mình dưới dạng bình luận, review, post của khách.
 3. Các dịch vụ được Tự học ICT cung cấp hoàn toàn miễn phí và ở hai dạng: dịch vụ mở và dịch vụ cho thành viên. Dịch vụ mở có thể được truy cập bởi bất kỳ ai. Dịch vụ dành cho thành viên yêu cầu người dùng phải đăng ký tài khoản và đăng nhập để sử dụng. Việc đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí.
 4. Khi sử dụng các dịch vụ này, người sử dụng có thể phải cung cấp các thông tin cá nhân. Thông tin cá nhân được quản lý và sử dụng tuân thủ theo chính sách bảo mật.
 5. Nội dung cung cấp trên Tự học ICT do Tự học ICT xây dựng và giữ bản quyền. Người dùng (cá nhân hoặc tập thể) muốn sử dụng nội dung thuộc bản quyền của Tự học ICT phải nhận được sự cho phép và có thỏa thuận với Tự học ICT.

Quyền và trách nhiệm của Tự học ICT

 1. Tự học ICT có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho những người dùng vi phạm các hành vi bị cấm hoặc những người dùng mà Tự học ICT xác định có thể gây ảnh hưởng tới lợi ích và trách nhiệm pháp lý của site. Trong tình huống này, Tự học ICT sẽ sử dụng các biện pháp kỹ thuật và pháp lý để đảm bảo quyền lợi của mình.
 2. Tự học ICT có quyền xóa tài khoản và nội dung của người dùng mà không thông báo trước.
 3. Tự học ICT không chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung được đăng tải.
 4. Tự học ICT không chịu trách nhiệm cho các hậu quả khi nội dung của mình bị bên thứ ba sử dụng.
 5. Tự học ICT có trách nhiệm hỗ trợ người dùng của mình trong phạm vi năng lực và thời gian.

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

 1. Người sử dụng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và sử dụng website https://tuhocict.com/.
 2. Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung tự đăng tải trên site.
 3. Có trách nhiệm thông báo cho quản trị viên về các lỗi kỹ thuật, lỗi nội dung, và các hành vi vi phạm của thành viên khác.
 4. Người sử dụng có quyền sử dụng tất cả các loại dịch vụ mà Tự học ICT cung cấp; có quyền tự do tạo tài khoản thành viên.
 5. Người sử dụng có quyền yêu cầu và sử dụng các hỗ trợ từ quản trị viên của Tự học ICT.
 6. Người sử dụng có quyền được bảo mật thông tin cá nhân và tài khoản. Việc bảo mật thông tin được quy định trong chính sách bảo mật.
 7. Người sử dụng có quyền được tự do khai thác thông tin, trao đổi, bình luận miễn phí về các nội dung site cung cấp.
 8. Người sử dụng có quyền được yêu cầu quản trị site đảm bảo quyền lợi chính đáng.

Các hành vi bị cấm

 1. Lợi dụng site cho các hoạt động vi phạm pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 2. Đăng tải hoặc phát tán các nội dung về chính trị, tôn giáo, phân biệt chủng tộc, các nội dung không liên quan đến lĩnh vực của site.
 3. Bất kỳ hành vi nào khác làm ảnh hưởng đến uy tín và trách nhiệm trước pháp luật của Tự học ICT.
 4. Sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa.
 5. Sử dụng nội dung thuộc bản quyền của Tự học ICT mà không xin phép hoặc thỏa thuận.

Hình thức xử lý

 1. Người dùng có bất kỳ hành vi nào thuộc vào một trong số các hành vi từ 1-3 ở trên sẽ bị: (1) xóa tài khoản (nếu có), (2) xóa toàn bộ nội dung có liên quan, (3) ngừng cung cấp dịch vụ vĩnh viễn. Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật và pháp lý để ngăn chặn việc sử dụng dịch vụ của những người vi phạm các điều nghiêm cấm ở trên.
 2. Vi phạm hành vi số 4 sẽ bị xóa toàn bộ nội dung có liên quan. Có thể xem xét xóa bỏ tài khoản và ngừng cung cấp dịch vụ nếu tái phạm.
 3. Nếu người dùng (là cá nhân hay tổ chức) vi phạm nghiêm trọng hành vi số 5 có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ pháp lý do hành vi vi phạm luật bản quyền.

Cập nhật và thay đổi

 1. Tự học ICT bảo lưu quyền thay đổi quy định này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho người sử dụng.
 2. Người dùng khi sử dụng dịch vụ của Tự học ICT phải tuân thủ theo bản cập nhật của quy định này.
 3. Bản mới nhất của quy định sử dụng được cung cấp tại url: https://tuhocict.com/quy-dịnh-sử-dụng
 4. Để thuận lợi cho người dùng, chúng tôi sẽ thông báo về việc cập nhật quy định này qua email và qua thông báo trên site.

Chính sách bảo mật

Người sử dụng phải đọc và phải đồng ý với chính sách bảo mật trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho site.

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 4 năm 2019.