Blog

Feature Microsoft technologies

Phân biệt .NET Core, .NET Framework, .NET Standard

.NET Core ra đời từ 2016 và đến nay đã ra phiên bản 3. Hiện nay .NET Core cũng giành được sự ưu tiên so với .NET Framework – một nền tảng...

Mô hình hoạt động của Blazor WebAssembly

Blazor WebAssembly (thường gọi tắt là Blazor wasm) là mô hình hoạt động thứ hai của Blazor (sau Blazor Server). Ở thời điểm hiện tại, Blazor wasm vẫn đang ở giai đoạn...

Mô hình hoạt động của Blazor Server

Blazor là loại công nghệ cho phép phát triển web client UI hoàn toàn với .NET và C#. Blazor hiện đang có hai mô hình: Blazor Server và Blazor WebAssembly. Blazor Server...

Blazor – client web app với C# (và không JavaScript)

Trước hết cần khẳng định luôn với bạn đây là viết client web app bằng C# thực sự, không dùng JavaScript, cũng không phải là dùng một transpiler (công cụ dịch mã...
Feature Microsoft technologies

.NET 5 – tương lai của các công nghệ .NET – có gì mới?

.NET 5 sắp tới sẽ là nền tảng hợp nhất để xây dựng các ứng dụng chạy trên tất cả các nền tảng (như Windows, Linux) và các thiết bị (như IoT,...
Bộ nguyên lý SOLID

Bộ nguyên lý SOLID – lập trình viên tương lai cần biết

Bộ nguyên lý SOLID có vai trò rất quan trọng khi phát triển ứng dụng và được sử dụng phổ biến trong thiết kế và lập trình hướng đối tượng. Khi sử...
Lập trình viên cần học những gì

Muốn thành lập trình viên nên học những gì?

Trong thời gian còn giảng dạy, tôi gặp nhiều sinh viên có nguyện vọng đi theo hướng lập trình viên. Tuy nhiên, do định hướng của chương...
Lập trình và ngôn ngữ lập trình

Cách tự học lập trình hiệu quả cho người mới bắt đầu

Lập trình và ngôn ngữ lập trình Bạn là sinh viên năm đầu và đang đánh vật với lập trình cơ bản? Bạn đã rất chăm chỉ nhưng...
Chương trình đào tạo công nghệ thông tin

Có gì trong các chương trình đào tạo công nghệ thông tin?

Nếu bạn là một sinh viên đại học hẳn các bạn đã nhiều lần nghe thấy cụm từ "chương trình đào tạo". Nếu bạn còn đang là...
Feature programming language

Ngôn ngữ lập trình nào sinh viên nên biết trước khi tốt nghiệp

Lập trình và ngôn ngữ lập trình Hiện nay có rất rất nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau. Việc học và sử dụng ngôn ngữ nào là...