Blog

Feature Tự học lập trình C# qua dự án mini

C# 9.0 có gì mới?

C# 9.0 được Microsoft công bố cùng với .NET 5.0 trong hội thảo Build 2020 vừa qua (từ 11-13 tháng 11 năm 2020). Sau đây chúng ta cùng điểm qua một số điểm mới của C# 9.0. Bài viết này lược dịch lại nội dung từ bài viết trên...

Sử dụng git ignore ở chế độ offline

Git ignore là một tính năng của Git cho phép yêu cầu KHÔNG theo dõi (stag) một danh sách file. Đây là một tính năng rất hữu ích giúp bạn có thể nhanh chóng thêm toàn bộ file/thư mục vào danh sách theo dõi (staging) nhưng đồng thời bỏ...

Sử dụng Git (bash) offline và các khái niệm cơ bản

Trong bài học trước chúng ta đã làm quen với khái niệm Hệ thống quản lý phiên bản. Chúng ta cũng đã nhắc tới Git - hệ thống quản lý phiên bản phân tán phổ biến hàng đầu hiện nay, và học cách cài đặt Git trên các hệ...

Git và kiểm soát phiên bản. Cài đặt cấu hình Git.

Git là một Version Control System (VCS) dạng phân tán phổ biến hàng đầu hiện nay. VCS có thể tạm dịch sang tiếng Việt là "Hệ thống kiểm soát phiên bản" - một hệ thống giúp bạn quản lý nhiều phiên bản khác nhau của một dự án phần...
c# best practice

Tránh lỗi Null Reference Exception – C# best practices

Null reference exception (lỗi tham chiếu null, gọi tắt là lỗi null) là một trong những lỗi phổ biến hàng đầu trong ứng dụng .NET. Tuy nhiên, loại lỗi này lại thường "ẩn mình chờ thời" cho đến khi chạy chương trình. Các phiên bản của C# lần lượt đưa...
c# best practice

Tránh tạo object dư thừa – C# best practices

Khi chương trình .NET hoạt động, Garbage Collector (GC) có vai trò quản lý bộ nhớ. Một trong những công việc của quản lý bộ nhớ là loại bỏ những object không dùng tới. Mặc dù GC thực hiện các công việc này rất hiệu quả, bạn cần trợ...
Feature Microsoft technologies

Phân biệt .NET Core, .NET Framework, .NET Standard

.NET Core ra đời từ 2016 và đến nay đã ra phiên bản 3. Hiện nay .NET Core cũng giành được sự ưu tiên so với .NET Framework – một nền tảng truyền thống đã ra đời từ 2001. Trong thời gian gần đây xuất hiện rất nhiều thay đổi...
c# best practice

Khởi tạo giá trị cho các thành viên class – C#...

Khi bạn xây dựng một class, nhiệm vụ đầu tiên và rất quan trọng là khởi tạo giá trị cho các thành viên của class (như biến, property). Nếu class có rất nhiều biến và property, việc khởi tạo giá trị nếu không được thực hiện đúng cách có...
c# best practice

Hạn chế sử dụng boxing/unboxing – C# best practices

Khi làm việc với C#, bạn hẳn đã thường xuyên gặp các phương thức yêu cầu kiểu của dữ liệu đầu vào là object (hoặc System.Object). Ví dụ, các phương thức như string.Format (định dạng chuỗi ký tự), Console.Write/WriteLine (in kết quả ra console), v.v.. Bạn cũng gặp các...
c# best practice

String.Format và string interpolation – C# best practices

Nhu cầu định dạng và sử dụng chuỗi ký tự phát sinh từ những bài học lập trình đầu tiên, dù học ngôn ngữ nào cũng vậy. C# hỗ trợ cách định dạng chuỗi với phương thức Format của lớp string. Từ C# 6.0 xuất hiện cách định dạng...

Bài mới