Mạng máy tính cơ bản

mạng máy tính

Thực hành lập trình với giao thức mạng

Yêu cầu với chương trình Viết một ứng dụng dòng lệnh đơn giản (console application) theo mô hình client/server đáp ứng các yêu cầu: Client cho phép người dùng nhập một chuỗi ký tự từ bàn...
mạng máy tính

Giao thức Tcp

Cấu trúc gói tin của giao thức Tcp Tương tự như Udp, Tcp cũng chỉ vận chuyển các chuỗi byte (mà ứng dụng tạo ra) mà không quan tâm tới ý nghĩa của chúng. Dữ liệu...
mạng máy tính

Giao thức Udp

Giới thiệu chung về UDP UDP (User Datagram Protocol) là một trong hai giao thức của tầng giao vận trong bộ giao thức TCP/IP. Giao thức UDP được thiết kế bởi David P. Reed và...
mạng máy tính

Thực hành cài đặt phần mềm mạng (2) – FTP

Giới thiệu hệ thống phần mềm truyền file FTP FTP (File Transfer Protocol) là tên một loại hệ thống phần mềm mạng, đồng thời cũng là tên giao thức được sử dụng trong phần mềm...
mạng máy tính

Thực hành cài đặt phần mềm mạng (1) – web server

Giới thiệu hệ thống web Hệ thống web hiện nay có thể xem như một trong những loại phần mềm mạng phổ biến nhất. Trong một hệ thống web, giao thức HTTP đóng vai trò...
mạng máy tính

Phần mềm truyền file và giao thức FTP

Hệ thống phần mềm truyền file FPT Hệ thống phần mềm FTP bao gồm hai phần mềm độc lập, FTP client và FTP server. Hai phần mềm này tương tác với nhau sử dụng giao...
mạng máy tính

Hệ thống web và giao thức HTTP

Đặc điểm chung của các giao thức tầng ứng dụng Các giao thức tầng ứng dụng rất đa dạng và luôn đi kèm với ứng dụng sử dụng chúng. Các giao thức tầng ứng dụng...
mạng máy tính

Mô hình TCP / IP

Giới thiệu chung về mô hình TCP / IP TCP/IP là tên của một mô hình tham chiếu, là bản mô hình hóa của tập hợp các giao thức, thường gọi là bộ giao thức...
mạng máy tính

Mô hình kết nối các hệ thống mở OSI

Khái niệm mô hình OSI ISO (the International Standards Organization) là một tổ chức được thành lập năm 1971 với mục đích thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế. Một trong các chuẩn ISO bao...
mạng máy tính

Khái niệm mô hình mạng

Khái niệm chung Như các phần trên chúng ta đã thấy, trong một mạng máy tính có rất nhiều thành phần cả cứng và mềm cùng hoạt động. Chúng thực hiện những chức năng khác...

Bài mới